BigScoor.com På svenska In English
© Copyright BigScoor.com

Varför Big Scoor?

Big Scoor konceptet bryter mot det traditionella mönstret genom att lösningen är anpassad till kroppens biomekaniska funktioner. Traditionellt sett jämför vi hur det borde se ut relativt bra spelare, alltså utifrån istället för inifrån.

Det vi söker är någon form av praktisk-teoretisk beskrivning som vi kan ta till oss på ett naturligt sätt vid inlärningen. Några förespråkar att härma eller hitta mönster med en minsta gemensam nämnare hos bra spelare, andra vill tro på magiska prylar eller sina nya klubbor..

Jag har valt att studera biomekanik, golfteknik och kommunikation i kombination med de allmänidrottsliga rörelseprinciperna.

Resultatet är en metodik och ett redskap som kan kommunicera med vår kropp. Kunskapen om hur vi fungerar visar vägen till en sving.

Våra föreställningar

Vi måste förstå tankar om gravitation, rotation och kraftöverföring. Svingrörelsens lösning ligger i våra föreställningar om vad och hur vi skall göra. När vi vet det, ska vi på något sätt kunna kommunicera med oss själva så att vi kan sortera och ändra i våra föreställningar.

Hängde ni med?

Alltså en kombination av ett teoretiskt vetande och en praktisk "aha" upplevelse som bekräftar det riktiga i vetandet. När vi kommunicerar med kroppen skapas en interaktion så att vi kan känna och förstå vid inlärning.

Femton års forskning har givit resultat

Mitt forskningsarbete som tagit femton år att fullfölja har nu givit resultat. Dels i form av en förståelse för hur vi ska kommunicera och interagera vid inlärning, dels i form av en rotationsteknik som uppfyller kraven från både biomekaniken och golftekniken..

Kommunikation

Pedagogiken har byggts upp utifrån kunskapen om hur vi fungerar både mentalt och fysiskt. Big Scoor konceptet är anpassat till våra förutsättningar vilket gör det möjligt att ta oss fram till en svingrörelse.

Pedagogiken är att kunna förändra våra föreställningar genom att kombinera bild och film med det upplevelsebaserade redskapet Scoor. Tillsammans skapar de interaktion mellan att se, höra och känna vid inlärning. Redskapet fungerar som en vägledning och håller spelaren inom felmarginalerna för svingrörelsens gränser.

Känslan i en sving med Scoor kan bäst beskrivas som en aha-upplevelse - att befinna sig i kroppens centrum och kunna göra samma sak om och om igen..

Rakare och längre - med mindre kraft

Forskningen har resulterat i en rotationsrörelse som är en teknik att svinga med hög verkningsgrad, hög hastighet, god riktning, högt bolltryck och hög repeterbarhet. Magkänslan genereras av att mekaniken styr automatiskt istället för en medveten hand-öga rörelse. Vi har nått målet med att öka kontrollen genom att släppa på kontrollen.

Big Scoor konceptet är en teori som känns, med dubbelt så lång framsving genom loopen och med en rotationsteknik som kontrollerar klubbhuvudet där kraftinsatsen är långt under det normala men som ändå genererar en längd och en riktning som imponerar.

Presentation Big Scoor

Känslan att svinga med Scoor kan bäst beskrivas som en aha-upplevelse - att befinna sig i kroppens centrum och kunna göra samma sak om och om igen..

Big står för:

Biomekanik
Inlärning / Interaktivitet
Golfteknik

Scoor står för

the Swing Coordinator

Big Scoor tekniken har dubbelt så lång framsving, en rotationsteknik som kontrollerar mekaniken, kraftinsatsen är långt under det normala men genererar ändå en längd och en riktning som imponerar.